Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση για δικηγόρους – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση για δικηγόρους – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Ο θεσμός των CPDs (Continuous Professional Development) δεν είναι φυσικά κάτι νέο ούτε κάτι πρωτοποριακό που σκεφτήκαμε από μόνοι μας. Είναι κάτι που υπάρχει εδώ και χρόνια στις αγορές του εξωτερικού αλλά και σε άλλες ειδικότητες στην κυπριακή αγορά, όπως είναι οι ρυθμιζόμενοι από τον ΣΕΛΚ αλλά και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με βάση την Κ.Δ.Π 386/2017 που έχει δημοσιευθεί στις 24.11.2017 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5050 ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει καθορίσει υποχρεωτική την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση για όλα τα μέλη του που επιθυμούν ανανέωση της επαγγελματικής τους άδειας.

Πόσες ώρες τον χρόνο

Αν και η Κανονιστική Πράξη έχει δημοσιευτεί από τον Σεπτέμβριο του 2017 η εφαρμογή του συστήματος των CPDs ξεκίνησε μόλις φέτος.

Ο Παγκύπριος δικηγορικός σύλλογος έχει ορίσει πως μέχρι το τέλος του 2019 (31/12/2019) όλοι οι δικηγόροι πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά 4 ώρες κατάρτισης για να μπορούν να ανανεώσουν την άδεια. Από αυτές τις 4 ώρες, 2 πρέπει να είναι πιστοποιημένες και 2 μπορούν να είναι και μη πιστοποιημένες. Δίνεται πιο κάτω καλύτερη επεξήγηση για την διάκριση μεταξύ πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων ωρών.

Από την επόμενη χρονιά και για κάθε επόμενη, όλα τα μέλη του ΠΔΣ θα πρέπει να παρακολουθούν 4 πιστοποιημένες και 8 μη πιστοποιημένες ώρες επαγγελματικής κατάρτισης.

Σε ότι αφορά την εκπαίδευση των δικηγόρων ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος διαθέτει μια ακόμα πρόνοια η οποία αφορά την εκπαίδευση του Λειτουργού Συμμόρφωσης του γραφείου. Ο λειτουργός συμμόρφωσης βάσει των οδηγιών του ΠΔΣ πρέπει να περνάει από 6 ώρες εκπαίδευση τον χρόνο όπως αναφέρεται στο κείμενο «Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με ορισμένα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης» παράγραφος 29. Αυτές οι ώρες μπορούν και πρέπει να προσμετρούνται στις μη-πιστοποιημένες ώρες και θεωρείται πως όταν ολοκληρωθούν ο Λειτουργός Συμμόρφωσης του δικηγορικού γραφείου έχει ακόμη 6 ώρες εκπαίδευσης που πρέπει να καλύψει (4+8=12 – 6 για ΛΣ => μένουν άλλες 6). Άρα η εκπαίδευση για τον ΛΣ δεν αλλάζει σε κάτι, απλά από τις δικές του 12 ώρες οι 6 θα πρέπει να σχετίζονται με την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος.

Η διαφορά μεταξύ πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων ωρών

Ο Παγκύπριος δικηγορικός σύλλογος έχει επιλέξει -και καλά έκανε- την πιστοποίηση των παρόχων εκπαιδευτικής κατάρτισης. Η διαδικασία της πιστοποίησης γίνεται μέσω αίτησης στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και άπαξ μια εταιρεία πάρει την έγκριση θεωρείται πιστοποιημένος πάροχος συνεπώς της επιτρέπεται να παρέχει πιστοποιημένες ώρες εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί ότι ο κάθε πιστοποιημένος πάροχος αποστέλλει 15 μέρες πριν την εφαρμογή του προγράμματος, επιστολή ενημέρωσης στον Παγκύπριο δικηγορικό σύλλογο σχετικά με το πρόγραμμα που πρόκειται να παρέχει.

Όλοι οι τοπικοί δικηγορικοί σύλλογοι έχουν αυτόματα θεωρηθεί πιστοποιημένοι παρόχοι καθώς και όλα τα πανεπιστήμια μπορούν να γίνουν πιστοποιημένα μέσω μιας απλής αίτησης.

Πάροχος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Να σημειωθεί ότι το ZYGOS ACADEMY έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο του ΠΔΣ για να μπορεί να παρέχει πιστοποιημένες ώρες κατάρτισης σε όλη την δικηγορική κοινότητα της Κύπρου. Επίσης σε συνδυασμό με την έγκριση μας από την ΑνΑΔ σαν πιστοποιημένου κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης, οι ώρες αυτές μπορούν να είναι και επιδοτούμενες και στον χώρο του γραφείου σας.

Για προγραμματισμό σεμιναρίων, εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του τομέα επαγγελματικής κατάρτισης της εταιρείας μας Μέλπω Γεωργίου στο melpo@softline.com.cy